Община

Намаляват просрочените задължения и вземания на Община Велико Търново

Повишена събираемост и сериозно намаление на просрочените задължения и вземания. Това показва годишният отчет на Бюджет 2017-а на Община Велико Търново. В приходната и разходната част средствата са били в размер на 65 115 221 лева. В раздела на  държавни дейности те са 35 480 000 лв., в дофинансирани и местни дейности – 29 638 000 лв. Към 31 декември наличните остатъци по бюджетните сметки са 14 688 000 лв., в т.ч. 2 700 000 лв. в депозити, 11 686 000 лв. по бюджетните сметки и 285 409 лв. по бюджетна сметка във валута. Приходите от местни данъци и такси са близо 20 млн. при планирани 17 млн. лв. От въведения нов данък „таксиметров превоз” са събрани 177 917 лв.

Инвестиционната програма към отчетния период е в размер на 7 437 671 лв.

Просрочените задължения спрямо 2016 г. са намалели с 47%, което в абсолютен размер е 1,3 млн. лв., а просрочените вземания – с 531 хил. лв. или 59%.

Данните бяха изнесени от зам.-кмета Снежана Данева-Иванова на заседание на Постоянната комисия по образование и наука.