Поминък

Намаляват нощувките в места за настаняване с една и две звезди

104 места за настаняване с над 10 легла – хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, са функционирали в област Велико Търново през последния месец на миналата година. Броят на стаите в тях е 2 234, а на леглата – 4 598 . В сравнение с декември 2016-а общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 2.8%, а на леглата в тях – с 4.0%, информират от Териториално статистическо бюро – Север във Велико Търново.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през декември 2017 година е 24 180, или с 2.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Това намаление се дължи на по-малкото нощувки в местата за настаняване с 1 и 2 звезди. Реализираните нощувки от български граждани спрямо декември 2016 година намаляват с 5.1% и са 20 609, а тези, реализирани от чужденци нарастват със 17.0% и са 3 571, уточняват още Териториално статистическо бюро – Север в старата столица.

Близо 68 процента от общия брой нощувки на българи и 36 процента  на чужди граждани са реализирани през декември 2017 година в местата за настаняване с 1 и 2 звезди в област Велико Търново. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 12.0% от нощувките на български граждани и 13.0% – на чужденци, а в местата за настаняване с 4 и 5 звезди тези дялове са съответно 20.3 и 51.0%, уточняват още от Териториално статистическо бюро – Север във Велико Търново.