Денят

Намаляват болните иглолистни гори в региона

Инвентаризираните иглолистни гори с повреди на територията на Регионалната дирекция по горите във Велико Търново в края на 2018 година са на площ от 1205 хектара с маса 121 540 кубични метра.

Високата влажност на въздуха през миналата година доведе до изсипване на иглиците предимно на белия бор и в по-малка степен на черния бор и тяхното съхнене. Влошаването на санитарното състояние на тези иглолистни култури започна от 2011-а след последователни през годините снеголоми, ветроломи и ветровали”, коментира Вася Цонева от дирекцията. Тя сподели още, че в момента има спад от корояди на иглолистните масиви и се забелязва подобряването им.