Община Общински съвет

Намалиха местния данък за 2022 г. на таксиметровите шофьори с 200 лв.

Великотърновският общински съвет реши Общината да намали с 200 лв. годишния данък върху таксиметров превоз на пътници за 2022 г. Така, след влизане в сила на Закона за държавния бюджет за следващата годинатаксиметровите шофьори ще заплатят вместо 500 лв., 300 лв. местен налог.

Издаденото разрешение по чл. 24а, ал.1 от Закона за автомобилните превози ще се получава след заплащане на данъка, се казва още в предложението на общинската администрация. Община Велико Търново ще изготви искане до Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за получаване на компенсация от държавния бюджет за намалението в приходите от данъка върху таксиметров превоз на пътници в размер, определен въз основа на броя автомобилите, за които е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници през 2022г., умножен по 200 лева.