Икономика

Най-търсените работници у нас – шивачи, строители, машинни оператори

Работодателите заявяват нужда от близо 327 000 работници и специалисти през следващите 12 месеца, като от тях малко над 179 000 са специалисти и работници с квалификация, показват данните на Агенцията по заетостта.

Най-търсени са работниците в хранително-вкусовата промишленост, машинните оператори, строителите, шивачите, охранителите, работниците по дървообработване, монтажниците в строителството, готвачите и др.

Българският бизнес се нуждае и от други 70 164 специалисти с правоспособност или висше образование, като петте най-търсени са учители, шофьори, медицински сестри, лекари и машинни инженери.

Освен това, в различните сектори на икономиката през следващите 12 месеца, ще са необходими и 77 710 работници без специалност.

8 от 10 работодатели заявяват, че основната форма на заетост, която ще осигурят през следващата една година, ще е на постоянен договор и пълен работен ден.

Това показват резултатите от третото поредно и първо за 2019 г. проучване на потребностите от работна сила, което Агенцията по заетостта проведе през февруари и март съвместно с областните комисии по заетост. Изследването е национално представително върху база от 396000 активни предприятия в страната.

Нагласите на бизнеса относно наемането на нов персонал през следващите 6 месеца показват, че от 396 066 предприятия, обхванати в настоящото проучване, 18,51% или 73 313 имат намерение да търсят нов персонал, 78,4% или 310 912 предприятия не възнамеряват да се разширяват и само 3,0% или 11 882 обмислят съкращаване на персонал.

Затруднения при осигуряване на кадри срещат повече от 78% от работодателите в страната, като най-сериозни са трудностите при намиране на машинни оператори, продавачи, програмисти и строители.

В средносрочен план, след 3-5 години на българския бизнес ще са необходими повече от 22 500 информатици и още толкова икономисти.

 

Секторът, който ще търси най-много специалисти с висше образование следващите 3 до 5 години остава „Държавно управление, образование, хуманитарно здравеопазване” с 22% от всички заявени потребности или общо 48 391 души. В индустрията приблизително еднакво е търсенето на специалностите информатика, икономика, администрация и управление.

 

Ще продължи търсенето и на средни специалисти, най-много в търговията на едро и дребно – 52 297, следвани от търговски представители, продавачи и организатори в търговията, строителни техници, текстилни  специалисти (оператори в шевното производство, шивачи, кроячи, моделиери, организатори производство, десенетори и др.), специалисти по производствени технологии – дърво, пластмаса, стъкло и др.

Областите, в които работодателите заявяват най-много потребности от работна сила с професии, тясно свързани с Индустрия 4.0, са София-град, Варна, Пловдив, Русе и Плевен.

В проучването на потребностите на работодателите са обхванати пропорционално предприятия с различна численост – от микро-, с по-малко от 10 души персонал, до големи предприятия с над 250 души. Според икономическата дейност най-голям е делът на анкетираните предприятия от сектор „Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство” (36,5%), следват предприятията в сектор „Държавно управление, образование, хуманитарно здравеопазване” с 14,2% представителност, а на трето място е сектор „Индустрия” с 14,0%. Най-ниска представителност имат предприятията от сектор „Операции с недвижими имоти” – 1,7%.