Икономика

Най-много чужди туристи през юни в областта идват от Китай и Румъния

119 места за настаняване с над 10 легла – хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, са функционирали през юни в област Велико Търново, информират от Териториално статистическо бюро „Север”. Броят на стаите в тях е 2 471, а на леглата – 5 19. В сравнение с юни на предходната година общият брой на местата за настаняване  намалява, а леглата в тях се увеличават.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през юни е 38 649. Той е с 4.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Намаление на нощувките се регистрира в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – с 11.1% и в тези с 1 и 2 звезди – със 7.1%. В местата за настаняване с 3 звезди броят на нощувките бележи ръст. Намаление на реализираните нощувки спрямо юни 2018 г. се наблюдава както при чужденците, така и при българските граждани.

73.0% от общия брой нощувки на българи и 37.4% – на чужди граждани са реализирани в местата за настаняване  с 1 и 2 звезди в областта през юни, информират от Териториално статистическо бюро „Север”. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 16.5% от нощувките на български граждани и 10.6% – на чужденци, а в местата за настаняване с 4 и 5 звезди тези дялове са съответно 10.4 и 52.0%.

Приходите от нощувки в област Велико Търново през юни са 1 501.2 хил. лв., или с 2.1% повече в сравнение с юни 2018 година. Приходите от български граждани нарастват с 6.6%, а тези от чужденци намаляват с 3.1%. Най-голяма част от реализираните приходи от нощувки през месец юни в областта са постъпили в местата за настаняване, категоризирани с 1 и 2 звезди.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Велико Търново през юни нарастват с 0.9% в сравнение със същия месец на предходната година и достигат 24 929. От всички пренощували лица 57.9% са българи, като най-голямата част от тях са нощували в места за настаняване с 1 и 2 звезди. Пренощувалите чужденци са 10 493, като 58.9% от тях са нощували в места за настаняване с 4 и 5 звезди. От пренощувалите чужденци най-много са пренощувалите граждани от Китай – 16.1% и от Румъния – 15.8% , сочат данни на Териториално статистическо бюро „Север”.