Образование

Наименуват зала във ВТУ на проф. Любен Прашков

Да бъде наименувана зала на проф. Любен Прашков в Православния богословски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, предлага ръководство на учебното звено. Становището е прието от Академичния съвет и предстои да се реализира.  Прашков  е български изкуствовед и реставратор, основател е на ателието по реставрация и консервация в днешния Национален институт за недвижимо културно наследство. Ръководи проучването, разкриването и консервирането на стенописи в Хрельовата кула в Рилския манастир, църквата „Рождество Христово” в село Арбанаси, в Троянския манастир. Автор е на статии, студии и монографии.

Любен Прашков е професор във Великотърновския университет от 1992 г. Бил е ръководител на катедра „Иконография”.