Образование

Над 70 специализанти се записаха в Центъра за квалификация към ВТУ

Над 70 специализанти се записаха до днес в Центъра за квалификация към Великотърновския университет. Записването продължава според предварително обявения график до 13 март 2020 г. (включително) от 8:30 до 16:00 ч., на адрес ул. „Христо Ботев“ № 19, Корпус 5 на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Специалностите, към които има най-голям интерес до този момент, са: „Учителска правоспособност“, „Психология“, „Бизнес информационни технологии“, „Арттерапия и трудотерапия“, „Библиотекознание и библиография“, „Организационна психология“, „Семейно консултиране“, „Управление на образованието“.

Повече подробности може да получите на място или на тел.: 0884 67 94 42, 062/ 633 752, 062/ 633 652