Икономика Общински съвет

Над 68 % събираемост на местните данъци и такси отчитат във Велико Търново

Бюджетът на община Велико Търново към 30 юни 2018 г. възлиза на 80 369 915 лв., информира по време на заседание на икономическата и финансова комисия в местния парламент главният счетоводител в дирекция „Бюджет и финанси” на администрацията Даниела Данчева. „Сравнителният анализ показва увеличение на собствените приходи с 526 000 лева спрямо същия период на миналата година. Просрочените задължения за периода са намалени с 420 хиляди лева и възлизат на 893 655 лв.”, допълни Данчева. Към края на месец юни Отчетът на Инвестиционната програма е в размер на 5 296 871 лв. „Очакванията са по-голяма част от обектите да бъдат реализирани в следващите три месеца”, коментира Данчева.

Дирекция „Местни данъци и такси” отчита 68,45 % събираемост от плана на приходите до края на календарната година. За периода 1 януари – 30 юни 2018 г. са събрани данъци и такси в размер на 13 450 949 лв. от общо планираните за годината 19 650 000 лева. Най-много са постъпилите средства от такса „Битови отпадъци” в размер на 4 914 082 лв.