Икономика

Над 50% от бюджета на ОП „Развитие на човешките ресурси“ ще са за пазара на труда

„През следващия програмен период на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2021-2027 малко над 50% от средствата ще бъдат насочени към мерки за пазара на труда, които включват  възможност за преквалификация и квалификация на заети и безработни лица.“ Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на конференцията, организирана от  Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) и WWF България, на тема „Преходът към зелена икономика и заетост в България – посока, цели, политики, възможности и предизвикателства“.

Русинова посочи, че е важно да се говори за Зелената сделка не като заплаха, а като по-добра възможност за възстановяване на икономиката и за създаване на нови работни места. По думите й е най-важно да се намерят адекватни решения на трудностите, които хората срещат, при прехода им към друг тип заетост. „Важно е да мислим и за трансформирането на бизнеса и бързата му адаптация“, добави тя.

Заместник-министър Русинова изтъкна, че вече се работи по различни мерки, които биха били в помощ на заетите в засегнатите от Зелената сделката сектори. Една от тях е разработването на индивидуален профил с компетенциите на всеки работещ с цел подготовката на конкретни мерки за всеки засегнат служител“, каза тя.

В рамките на дискусията Зорница Русинова подчерта, че в Закона за насърчаване на заетостта са предвидени стимули, насочени към работодатели, които работят в сферата на опазването на околната на среда. „Програмите на ОПРЧР за обучения и подкрепа на хората също са част от елементите, които допринасят за Зелената сделка“, допълни тя.