Образование

Над 2100 ученици от областта са заминали извън страната

За учебната 2018/2019 година са отпаднали 11 ученика от училищата в областта. С всички са разговаряли екипи, работещи по Механизма за обхващане и задържане на учениците в училищата. Записаните ученици са 28, като все още няма информация за един ученик.

В риск от отпадане от училищната система са общо 23 деца. За изминалата година заминалите за чужбина са 46. Общо от началото на действие на механизма до днес извън страната са заминали 2175 деца.

Началникът на РУО – инж. Розалия Личева, сподели че спрямо минали години отпадналите ученици поради нежелание за посещение намаляват и благодари на всички участващи в механизма на територията на Област Велико Търново.

Общо до миналата година са записани 50 ученика. С голям брой отсъствия до миналата  година са 16, а за 31 деца няма информация. Екипите до момента са обходили 63 адреса на младежи, предстои да бъдат обходени още 21.

Информацията бе дадена на заседание на Областния координационен център за прилагане на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Председател на структурата е областният управител проф. Любомира Попова.

В срещата се включиха експерти от РУО, служители на ОДМВР-Велико Търново, Отдел за закрила на детето, Регионална дирекция „Социално подпомагане” и представители на общините.