Образование

Над 2 700 семейства връщат помощи за първолаци и осмокласници

864 семейства е трябвало да върнат помощта за ученици, записани в първи клас, а 1848 семейства е трябвало да възстановят парите, получени за ученици 8 клас за учебната 2021/2022 г. Данните са на министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров.
Еднократната помощ е в размер на 300 лева и се отпуска за ученици, записани в първи и осми клас в държавните и общинските училища. Родителите трябва да предоставят бележка от училището, че детето е записано в първи или осми клас. Важно е да се знае, че помощта се получава на две части – през първия и през втория срок.
Средствата подлежат на връщане при натрупване на 5 и повече неизвинени отсъствия в рамките на месец или ако ученикът прекъсне обучението си.
Общо еднократна помощ е отпусната на 51 395 семейства за ученици в първи клас и на 48 859 семейства на осмокласници.