Съд

Над 180 души посетиха Съдебната палата във Велико Търново в Деня на отворените врати

Над 180 души посетиха Съдебната палата във Велико Търново за традиционната инициатива „Ден на отворените врати” на съдилищата и прокуратурите в старата столица. И през тази година, тя бе проведена съвместно между Районен съд, Окръжен съд, Апелативен съд, Районна прокуратура, Окръжна прокуратура и Апелативна прокуратура във Велико Търново.

„Дните на отворени врати“ се превърнаха в една от инициативите от наша страна, с които вярваме, че ще допринесем за по-доброто разбиране сред обществото, относно това как функционира съдебната система, нейните отделни органи и служби. Защото, в крайна сметка, няма нищо мистериозно и тайнствено, няма нищо от тези „митове и легенди“, които витаят в общественото пространство и формират определени нагласи. Независимо, че съдебната система е в процес на реформиране, тя стъпва на здрави традиции, работи по стриктни правила и се води само и единствено от закона. Смятам, че давайки възможност на хората да се уверят сами в това, ще спомогнем, поне мъничко за повишаване на тяхното доверие в нашата работа”, заяви в своята реч при откриването на Деня на отворените врати  г-н Янко Янев, Административен ръководител – Председател на Апелативен съд Велико Търново.

Над 40 студенти от специалностите „Право“ и „Журналистика“ изслушаха презентация на председателя на Апелативен съд г-н Янко Янев. Той ги запозна с историята, структурата и различните служби във ВТАС, както и със спецификата на въззивното производство. Особено внимание бе обърнато на специфичните типове дела, разглеждани единствено от апелативните съдилища, като делата във връзка с международната правна помощ и по-специално разпитите осъществявани чрез видоконферентна връзка. Студентите имаха възможност сами да видят как работи на практика системата за осъществяване на такива разпити.  Съдия Янев представи пред тях и въведената през 2016 г. система за осъществяване на специализиран достъп на страни по дела до електронните досиета на делата.

За втора поредна година студенти от специалност „Право“, подготвени от прокурор Румяна Ирманова, представиха пред други студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ всички етапи на досъдебното и съдебното производство по реално архивно дело за тежко престъпление (грабеж, придружен с убийство), по което има постановена доживотна присъда. Всеки от бъдещите юристи представи различни части от самото производство, от момента на извършване на деянието до влизане в сила на присъдата по един достъпен и разбираем начин за аудиторията, сред която бяха и студенти от неюридически специалности.

В инициативата се включиха около 60 ученици от Старопрестолна гимназия по икономика, ПГТ „Д-р Васил Берон“ и СОУ „Емилиян Станев”. За учениците бяха подготвени информационни турове, в които имаха възможност да се запознаят с отделните служби в Районен и Окръжен съд Велико Търново, като им бе демонстриран софтуер за синтез на реч за незрящи в Окръжен съд Велико Търново, а съдия Анна Димова представи пред учениците специализираните зали за изслушване на деца във ВТРС. Всички ученици участваха и в среща-дискусия с магистрати от ВТРС, ВТОС, ВТРП, ВТОП – съдиите Димитър Кръстев Владимир Балджиев, Георги Георгиев, Милена Алексиева, Искра Пенчева, Илина Джукова, прокурорите Катерина Лещакова и Весела Кърчева, както и следовател Теменужка Атанасова. Гимназистите проявиха жив интерес към работата на магистратите и на съдебната власт като цяло и задаваха множество въпроси, в това число относно наказателната отговорност на непълнолетните, престъпленията, свързани с наркотици, както и относно проблеми, свързани със семейното право. Всички участници получиха специални грамоти.

Два класа ученици от началния курс на обучение в ОУ „Патриарх Евтимий“ се срещнаха със съдия Ивелина Солакова и прокурор Таня Катрева, които бяха подготвили за най-малките гости на Палатата специална презентация, като им разясниха основния понятия, свързани с устройството на съдебната власт, законодателството, наказателната отговорност и др. Всяко от децата имаше възможност да облече тога на съдия или прокурор, да изтегли късметче с мъдрост на древните римляни и да похапне лакомства. Всички ученици получиха цветни грамоти за успешно преминатия „курс на обучение“ в Съдебната палата.

Посетителите в „Деня на отворените врати“ имаха възможност да разгледат и колекция от различни архивни документи, съхранявани от Апелативен и Окръжен съд, както и да гледат на видео информационните рубрики „Третата власт отвътре”, разработени от Висшия съдебен съвет.

Дните на отворените врати в съдебната система са част от Плана за изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 г. и се провеждат във всички органи на съдебната власт, като целят повишаване на познаването на функциите и ролите в отделните органи и повишаване на общественото доверие към съдебната власт.