Икономика

Над 150 % ръст бележи строителството в Търновска област за тримесечие

През третото тримесечие на 2017 г. в област Велико Търново е започнал строежът на 30 жилищни сгради с 62 жилища в тях и с 9 671 кв. м обща застроена площ, както и на 26 други сгради с 13 486 кв. м площ. Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради се увеличава със 150%,  жилищата в тях  – с над 4 пъти, а общата им застроена площ – с над 2 пъти. Броят на започнатите други сгради също нараства с 30%, докато тяхната разгърната застроена площ намалява с 44.7%.

В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 42.9%, жилищата в тях – със 169.6%, а разгънатата им застроена площ – със 77.4%. При броя на започнатите други видове сгради е регистриран ръст с  62.5%, докато при общата им застроена площ се отчита спад с 16.9%.

В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в областта се увеличават с 20.0%, броят на жилищата в тях нараства с 66.7%, докато разгънатата им застроена площ е по-малко с 28.5%. При другите видове сгради  броят на издадените разрешителни за строеж намалява  с 44.4%,  а на общата им застроена площ – с 60.7%.