Образование Община

Над 1,3 млн. лв. осигури община Велико Търново през 2017 г. за развитие на средното образование

1 333 000 лв. е осигурила община Велико Търново през 2017 г. по различни национални програми за развитието на средното образование. Над 11 000 лв. са разходени по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби за стипендии, а проектите, реализирани миналата година в сферата на образованието, надвишават 20.

Общината е извършила ремонти за близо 300 000 лв. на сградния фонд на учебните институции. Специално внимание и средства са отделени през 2017 г. за обезпечаване транспорта на децата и учениците, подлежащи на задължително обучение, както и за осигуряване на ученическото столово хранене чрез кухнята – майка в ОУ „Св. Патриарх Евтимий”.