Здравеопазване

Над 100 бъдещи майки участваха в онлайн анкетата на „Happy Mums” за „Щастлива папка”

Повече от 100 бременни, получили т.н. „Щастлива папка” от училището за родители „Happy Mums” във Велико Търново  с най-важното за този период, участваха в онлайн анкетата за ползите от инициативата. Тя стартира миналата година и до този момент 700 бъдещи майки ползват „Щастливата папка”. Целият тираж е 2000, сподели  Тони Калушкова – ръководител на центъра. Акушерката припомни, че папките се предоставят освен в „Happy Mums” във Велико Търново и в някои кабинети на акушер-гинеколози и общопрактикуващи лекари. На желаещите да ги ползват извън Велико Търново, „Щастлива папка” се изпраща с куриер. „ Тя е проект за събиране на едно място на важна информация, с която бременната трябва да разполага. Вярно е, че вече има много такава в интернет, в книги и специализирани издания, но като че ли въпросите, които бъдещата майка трябва да зададе на своя лекар или акушерка в женската консултация остават встрани. Те включват здравословния начин на живот, предварителната подготовка за раждането и неговите признаци и много др.”, коментира Тони Калушкова.

Анкетата дава ценна обратна връзка за полезността от предложеното в т.н. „Щастлива папка” за бременни. Отзивите от участвалите до сега бъдещи майки са положителни. Онлайн допитването за инициативата и това дали е достатъчна информацията ще е активно до края на септември. Има препоръка в папките да се предлага и вариант за изследванията, които бременната трябва да прави. „Не е това целта ни. Искаме да провокираме жените, когато проследяват бременността си в  консултацията да разговарят за важните неща със специалистите. Но ще обмислим дали няма да е добре в притурка към „Щастлива папка” да добавим и информация за необходимите изследвания в периода на бременността”, коментира още Тони Калушкова.