Образование

Над половин милиард лева за образование и наука в Бюджет 2018

„Средствата за образование тази година са над половин милиард. За първи път имаме такова голямо увеличение, над 550 млн. са предвидени за образование”. Това каза във Велико Търново председателят на парламентарната комисия по образование и наука Милена Дамянова. Народният представител подчерта, че това не са европейски средства, а средства от нашия си бюджет, заделени от приходи за образование и наука. „За наука има предвидени 70 милиона, които ще бъдат за приоритетни направления, които са записани в Стратегията за научни изследвания.  Имаме средства, предвидени за млади учени. Знаете, че преди две години стартира специална програма за подкрепа на младите учени в БАН. Тази година също се предвижда да има такава програма и това да бъде един от основните акценти”, обясни Дамянова. Според нея училищата ще усетят промяната в делегираните бюджети още от 1 януари 2018 година. „На първо място, средствата за постоянни разходи в училищата са осветление и отопление, които не зависят от броя  на децата. Те ще бъдат изведени като отделен стандарт, а не както сега като част от общия”, поясни председателят на комисията. Според Милена Дамянова извеждането на образованието като приоритет ще бъде постигнато с увеличаване на учителските заплати, с разширяването на възможностите за транспорт на учениците не само до най-близкото училище, но и до най-близката професионална гимназия, с отпускането на стипендии и за осмокласниците. Над 3 милиона се планират за подкрепа на защитените професии, заложени са 8 милиона за наемане на психолози и педагогически съветници, повече от 35 милиона ще бъдат насочени към обхват на децата от уязвимите групи, отбеляза още Дамянова.