Образование

Наградиха победителите в Първия педагогически конкурс „Новатори в образованието“ на ВТУ

Завърши първото издание на педагогическия конкурс „Новатори в образованието“, организиран от Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Заявки за участие в конкурса изпратиха 153 учители от различни степени и етапи на образованието, директори на образователни институции, социални и специални педагози, логопеди, педагози-психолози, педагогически съветници, музикални ръководители и др. Допуснати бяха 117 конкурсни материали, като 55 от тях са номинирани с призови места и получиха грамоти.

„Специална награда за образователно новаторство“ получиха общо девет участници. Носители на приза за статия са Васка  Белчовска-Неделчева, Ваня Христофорова Иванова, Лора Росенова Дулова, Петя Костадинова Желева и Сийка  Стефанова Папазова. Отличието бе връчено и на четирима от номинираните участници с дигитални образователни ресурси. Сред тях са Ирена Христова Муташка, Добрин Иванов Пелтеков, Ирина Христова Стойкова и Ивелина Маринова Колева.

Авторите на номинираните статии и есета имат възможността да публикуват своите разработки в две от рецензираните списания на Университета – „Педагогически алманах“ и  „Образование и квалификация“.

Конкурсът е иновативна форма за повишаване на професионалната квалификация на педагогическите специалисти и представяне на добър педагогически опит и изследователски резултати. Той бе проведен онлайн в електронна форма. Сред получените разработки има 43 статии, 20 есета, 40 дигитални образователни ресурси и 48 компютърни урочни презентации. Техни автори са педагогически специалисти от цялата страна, като най-многобройни са работещите в детски градини – 60. След тях се нареждат представителите на основни и средни училища, съответно 28 и 25, и на профилирани и професионални гимназии – 18. Сред участниците има педагози и специалисти от две Български неделни училища в Испания, от Националния дворец на децата в София, социални центрове у нас и др.

Педагогическият конкурс се организира и провежда в рамките на изследователски проект на тема „Поддържане и издаване на списание „Образование и квалификация“ на ДЕПОКПС“ на ВТУ. Негов ръководител е проф. д-р Даринка Гълъбова, която е и председател на организационния комитет на конкурса. Тя обясни, че в електронната платформа имат възможност да публикуват водещи изследователи и преподаватели, млади учени, учители, училищни директори и други педагогически специалисти. Списанието предлага рубрики за теоретични научни изследвания, методика на обучението по…, иновации в образованието и управлението, апробиращи резултати от педагогически изследвания, рецензии на книги и учени и др. Номинираните статии в конкурса ще бъдат публикувани в списанието, брой 2/2020 г.