Денят Образование

Наградиха военнослужещи и цивилни служители в НВУ за проявен висок професионализъм и отговорност

На тържествена церемония в Националния военен университет „Васил Левски“ бяха отличени военнослужещи и цивилни служители за проявен висок професионализъм и отговорност, за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения, принос в развитието и усъвършенстването на военнообразователната система, принос към Министерството на отбраната и издигането на неговия престиж. Изпълняващият задълженията на заместник-началник на Военния университет полк. Георги Крайнов връчи на полк. доц. д-р Тихомир Йотков, от катедра „Управление на ресурси и технологии“ плакет „Св. Георги“, а на подп. д-р Даниел Берчев, гл. ас. в секция „Иновационна дейност и връзки с външни организации“ на институт „Научноизследователска и иновационна дейност“ – сувенирен нож. Доц. д-р Галина Иванова от катедра „Защита на населението и инфраструктурата“ беше отличена с грамота.

Почетен плакет на НВУ получи курсант-старшина Борис Райков, който се класира пети на Международната олимпиада „Обща политика за сигурност и отбрана“, проведена във Военновъздушната академия на Франция.

За проявен новаторски дух и положени усилия по време на войсковия си стаж в 61 Стрямска механизирана бригада, бяха отличени и курсант-сержант Светослав Младенов, курсант-сержант Васил Драгнев и курсант-сержант Александър Янов. Тримата възпитаници на Военния университет получиха адмирациите лично на командира на 61 Механизирана бригада в Карлово бриг. генерал Деян Дешков.

27 военнослужещи и цивилни служители на Националния военен университет са назначени на нови длъжности, повишени във военни звания или повишени в академична длъжност.