Култура

Навършиха се 115 години от рождението на проф. д-р Христо Гандев

На Коледа се навършиха 115 години от рождението на проф. д-р Христо Николов Гандев. Роден е на 25 декември 1907 година във Велико Търново. След завършването на история в Софийския университет „Климент Охридски” в 1932 г. той специализира нова обща история в Прага и защитава докторска дисертация за идеологическите основи на хусисткото реформационно движение, разкривайки връзките на последното с еретическите учения в средновековна Европа. Постъпил в Софийския университет като асистент, от 1940 г. е доцент, а по-късно професор в катедра по Нова и най-нова обща история.

​Наред с преподавателската си работа Христо Гандев заема редица научно-организационни и отговорни длъжности в Българската академия на науките и Софийския университет, като декан на Историко-филологическия факултет (после Философско-исторически), ръководител на комисия в Института за история при БАН, директор на Етнографския институт и музей. Един от основателите на сп. „Исторически преглед” и член на редакционната му колегия непрекъснато от 1945 г. Носител на редица ордени и медали.

​Научната проблематика, разработвана от проф. д-р Христо Гандев, е насочена предимно към изследването на развитието на капиталистическите отношения, социалната структура на възрожденското общество и неговата буржоазна култура, история на Българското Възраждане и българската етнография. Изградени са на богат и внимателно анализиран документален материал с многото си научноизследователски статии в периодичните издания у нас и чужбина.

 

Източник : Регионална библиотека „П.Р. Славейков“