Денят

Навършват се 164 г. от създаването на първото българско читалище

На този ден през 1856 г. в Свищов е създадено първото българско читалище. По този начин се поставя начало на читалищната дейност в България.

Читалището е учредено в дома на възрожденеца  Димитър Начович. Другите учредители са учителите Емануил Васкидович и Георги Владикин и търговецът Христаки Филчов. Наред с инициаторите на събранието присъстват още 40-ина родолюбци. С основаването на читалището учителят Емануил Васкидович дарява 800 тома книги на различни езици, с които се поставя началото на Читалищната библиотека.

Още на първото си заседание основателите определят и програмата на читалището в четири точки: да се създаде градска библиотека; да се събират стари ръкописи на пергамент и хартия; да се подкрепят способни младежи да добият по-високо образование в чужбина; да се подпомагат български книжовници да печатат свои трудове и преводи.

През 1904 г. Кирил Аврамов прави щедър жест и дарява на свищовската община 200 000 златни лева за построяване на сграда за театър и читалище. Контактувал с европейски търговци, добил опитност и се издигнал културно с широк мироглед, той става просветен търговец. Днес в книгохранилището на библиотеката при читалището се пазят 12 ръкописа и над 600 старопечатни книги.