Денят

Навършват се 156 години от рождението на Петър Дънов

Петър Дънов е роден на 11 юли /29 юни стар стил/ 1864 година във варненското село  Хадърча, тогава в Османската империя. Той е трето дете на свещеник Константин Дъновски и на Добра Георгиева. Негов дядо по майчина линия е чорбаджи Атанас Георгиев, български възрожденски поборник за църковна независимост. Баща му Константин Дъновски  е първият български свещеник във Варна.

Петър Константинов Дънов, наричан от последователите си „Учителя“ или Беинсá Дунó, е български философ, основател на религиозно-философско учение, наричано Всемирно бяло братство и което се самоопределя като езотерично християнство и окултизъм Учението е смятано от  българската държава за религиозно и е регистрирано от Дирекцията по вероизповеданията като отделно вероизповедание. У нас то е известно под името дъновизъм, а последователите му са наричани дъновисти. Самият Дънов не одобрява наименованието дъновисти, а последователите му се самонаричат ученици на Всемирното бяло братство

През лятото на 1929 г. Дънов за първи път извежда своите последователи и ученици на лагер край  Седемте рилски езера. На 21 септември 1930 г. открива ново течение на своите проповеди, наречено неделни утринни слова, които продължават до април 1944 г. От 1934 г. започва работа върху паневритмията – цикъл от 28 упражнения, съставени от мелодия, текст и пластични движения. По-късно към нея добавя упражненията Слънчеви лъчи и Пентаграм.

Петър Дънов умира на 27 декември 1944 година в София.