Любопитно

Наблюдаваме явлението супер Луна във вторник

След два дни, в последните часове на нощта срещу 27 април, ще можем да наблюдаваме явлението супер Луна, съобщиха от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН и катедра „Астрономия“ при СУ. Суперлунието ще бъде видимо и вечерта на 27 април.

За супер Луна говорим при близки във времето пълнолуние (или новолуние) и перигей, т.е. когато Луната се приближава най-много до Земята, обикаляйки я по своята елиптична орбита. Времето между две последователни едноименни лунни фази (например от пълнолуние до следващото пълнолуние) е средно 29.53059 дни – синодичен месец. Разликата между двата типа месеци се натрупва във времето и води до съвпадение на пълнолуние (или новолуние) с перигей веднъж на около 411.8 дни.

Пълнолунията, случващи се при разстояния Земя-Луна, по-малки от 360 000 километра, се обявяват за суперлуния. Поради това в годината могат да бъдат обявени две или три съседни пълнолуния като суперлуния“.

Суперлунията при близки във времето новолуние и перигей не могат да се наблюдават, поради което обикновено те не се обявяват, подчерта физикът.

При суперлуние с невъоръжено око не е възможно да се отчете разлика във видимия диаметър на Луната. Тогава той е с близо 7% по-голям от случая, когато нашият естествен спътник е на средно разстояние от Земята (на 384-403 километра).

По време на явлението Луната е с яркост около 16% по-висока от средната.

Пълнолунието на 27 април ще бъде в 06:31 ч. и ще предхожда с 11 часа и 54 минути перигеят на Луната, който ще настъпи в 18:25 ч. на същата дата.

Тази година ще има още едно суперлуние – на 26-ти май, когато перигеят на Луната ще бъде в 04:53 ч., а пълнолунието – в 14:14 ч. на същата дата. С други думи двете събития ще следват с разлика 9 часа и 21 минути.