Община Поминък

Набелязаха мерки в началото на активния сезон за дърводобив във Великотърновско

Работна среща за набелязване на мерки, в началото на активният сезон за добив на дървесина, се проведе днес в община Велико Търново по инициатива на кмета Даниел Панов.

В срещата взеха участие държавните и общински институции, фирмите, работещи в областта на дърводобива, полиция, КАТ, ДАИ, Инспекция по труда, кметове на населени места.

По време на срещата бяха обсъдени всички проблеми, свързани с достъпа до горски територии, добива и извозването на добитите количества дървесина.

Фирмите в областта на дърводобива поставиха въпроси, свързани с необходимостта от точно и ясно регламентиране на полските и горски пътища, които биха могли да ползват в процеса на работата си, без да увреждат инфраструктурата. От страна на държавните и общински власти фирмите получиха уверения в готовността и добрата воля да се съдейства за уточняване на тези пътища и привеждането им във вид, който позволява да се използват.

Представителите на дърводобивната индустрия поискаха и получиха гаранции, че ще бъдат прецизирани пътните знаци, които ще указват достъп за техника, чиято товароносимост е до 10 тона.

Държавните институции ще продължат интензивно да извършват проверки за спазването от представителите на дърводобивните фирми за спазване на Закона за движение по пътищата, за спазване на ограниченията за товароносимост.

От ДАИ информираха, че институцията от няколко дни разполага с кантар, който позволява точно измерване на товарите.

Проверки ще бъдат извършвани и за спазване на уточнените и съгласувани места за претоварни станции, за спазване на правилата за противопожарна защита, както и за спазване на трудовото законодателство и сключването на трудови договори с работниците, които дърводобивните компании наемат.