Съд

Мъж, спукал тъпанчето на опонент с шамар, жали пробация и обезщетение от 1 500 лв.

Окръжен съд Велико Търново ще гледа две въззивни дела идната седмица по жалби на осъдени на първа инстанция за нанесени телесни повреди.

Със своя присъда по НОХД 79/2018 г., Районен съд – Горна Оряховица е признал подсъдимия Никола К. Д. от гр. Горна Оряховица за виновен в това, че на 27.08.2017г. в гр.Г. Оряховица, чрез нанасяне на удар с ръка с отворена длан в областта на лявото ухо на Н. А. М. умишлено му е причинил средна телесна повреда – спукване на лява тъпанчева мембрана, довело до трайно отслабване на слуха на лявото ухо за срок около 50 дни. Съдът му е наложил наказание „пробация“ – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца. Подсъдимият е осъден да заплати на Н. А. М. сумата от 1500 лв., представляващи обезщетение за причинените с деянието неимуществени вреди, като гражданският иск за неимуществени вреди за разликата до предявената сума от 5000 лв. е отхвърлен. Никола К. Д. е осъден да заплати и сумата 537.10 лв., представляващи обезщетение за причинени с деянието имуществени вреди, изразяващи се в направени разходи за лечение, както и разноските по делото, вкл. и на частния обвинител и граждански ищец.

Делото в Окръжен съд –  Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимия.

Районен съд – Свищов е признал Любен С. И. за виновен в това, че на 08.12.2018  г., в гр. Свищов, действайки при условия на  опасен рецидив, причинил на М. В. К., от град Свищов средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на челюст и избиване на два горни зъба, довело до трайно затруднение в дъвченето и говоренето, поради което го осъдил на лишаване от свобода за срок от 3 години и 8 месеца при първоначален строг режим.

Делото в Окръжен съд –  Велико Търново е образувано на основание въззивни жалби от гражданския ищец и частен обвинител, както и от подсъдимия.