Икономика

МФ: С около 7% ще се повишат заплатите през 2022 г.

Заплатите у нас ще продължат да се увеличават, показва пролетната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите. Очакваното нарастване на икономическата активност и търсенето на труд в страната през 2021 г. ще допринесе за ускоряване на номиналния растеж на компенсацията на един нает до 6.4%.

По-голям ръст на заплатите ще има в услугите, вследствие на очакваното възстановяване на дейността и наемането на работна сила през втората половина на годината. Принос ще има и увеличението на доходите в приоритетни сектори, както и в структурите, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията, както и вдигането на минималната работна заплата и др.

През 2022 г., в съответствие с очакванията българската икономика  да  достигне пълното си възстановяване и възходящата динамика на наетите, компенсацията на един нает ще продължи да се ускорява до 7.1%, пише в документа.

В периода 2023-2024 г. темпът на нарастване на заплатите ще остане висок, но в края на прогнозния период той ще започне да се забавя поради постепенното изчерпване на възможностите за увеличение на предлагането на трудов ресурс.

Отрицателният ефект от пандемията върху доходите от труд беше по-слабо изразен и номиналният растеж на компенсацията на един нает възлезе на 5.9% през 2020 г., което надхвърли оценките за развитието на показателя от есента, посочват от финансовото министерство.

Спад на заплатите беше отчетен в четири от секторите на икономиката (операции  с недвижими  имоти;  информационни дейности; търговия, хотели и ресторанти, и транспорт; култура, спорт и развлечение), докато в индустрията и публичния сектор показателят се повиши с двуцифрен темп.

Върху нарастването на компенсацията на един нает влияние оказа и ускоряването на растежа на разходите на работодателите за социални осигуровки.
Оценките  за  нарастването  на  доходите  от  труд  в средносрочен хоризонт също са ревизирани във възходяща посока, но остават близки до представените в есенната прогноза, пише в пролетната прогноза на МФ.