Политика

МФ: Повишение на заплатите в администрацията през 2023 г. – само за учителите

За хората в администрацията увеличение на заплатите през 2023 г. отново е предвидено само за учителите, става ясно от бюджетната прогноза на министъра на финансите Асен Василев. Общите разходи на държавната хазна за заплати през настоящата година е планирано да бъдат малко над 9 млрд. лв. А за 2023 г. са разчетени 472,5 млн. лв. повече, или 9,48 млрд. лв.
Но преобладаващата част от това увеличение ще бъде за учителите.

За 2023 г. са разчетени средства за увеличение на доходите на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование до ниво от 125% спрямо средната заплата за страната, пише в документа на Министерството на финансите (МФ). Като се предвижда да продължи подобряването на социалния статус на педагогическите специалисти чрез ежегодното увеличение на средните им заплати до това ниво и през следващите две години, пише в документа. Само за увеличението на заплатите на учителите през 2023 г. са необходими 347,9 млн. лв., показват разчетите на МФ. Така от планираните разходи за заплати остават само 125 млн. лв., които да бъдат използвани за увеличение на други възнаграждения, извън учителските. Като се има предвид, че заплатите на депутати, министри и магистрати също ще нарастват заради механизма на определянето им, за останалите хора на бюджетна издръжка засега пари за увеличение на възнагражденията реално не са планирани.