Култура

МФФ Велико Търново бе удостоен отново със Статут „CIOFF International Festival“ за 2021-2030 г.

Ново международно признание получи Международният фолклорен фестивал – Велико Търново, съобщи неговият президент Емил Павлов. На завършилия скоро 50-ти конгрес на CIOFF в Будапеща, Унгария, Международният фестивал бе удостоен отново със Статут „CIOFF International Festival“ за 2021-2030 г.

„Това е признание за висок професионализъм на организацията на фестивала и неговия екип. От организираните от CIOFF над 1000 фестивала по света, само 230 са удостоени със такъв Статут.“ – казва Емил Павлов.