Образование

МУ-Варна обявява допълнителен прием за обучение по специалностите „Акушерка“ и „Медицинска сестра“ във Велико Търново

Медицински университет – Варна дава допълнителна възможност за кандидатстване в специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ във филиал Велико Търново.

Всички желаещи могат да кандидатстват, като подадат документи за посочените специалности на място във филиал Велико Търново или на електронен адрес: kskinfo.mu-varna.bg не по-късно от 17:00 ч. на 11 септември 2018 г.

Приемният изпит е тест по биология, който обхваща материала от 8, 9 и 10 клас, и ще се проведе на 12 септември 2018 г. във филиал Велико Търново на Медицински университет- Варна.

Повече информация, свързана с приема в МУ-Варна, може да намерите на място във филиала:

Филиал – Велико Търново​,  ул. „Михаил Кефалов“  № 2, тел: 0889 909 987

или в сграда Ректорат на Медицинския университет във Варна, ул. Марин Дринов 55, ет.1 аудитория 4, тел. 052/677 060