Култура Община

Музеят в Търново представя в изложба законотворците от Учредителното събрание

Изложба  „Учредителите. Търново и българската държавност” ще бъде  официално открита на празника на Велико Търново 22 март в музей „Възраждане и Учредително събрание“. Експозицията е съвместна инициатива на Народното събрание на Република България, Община Велико Търново и Регионален исторически музей – Велико Търново.

В изложбата са включени 80 движими културни ценности, предимно лични вещи и служебни пособия, принадлежали на нашите законотворци. Ценните предмети се съхраняват в 12 културни институции в страната: Национален исторически музей в София, Регионален исторически музей – София, Централен държавен архив – София, Национален литературен музей – София, Дирекция на музеите – Копривщица, Исторически музей – Панагюрище, Музей на Възраждането – Елена, Регионален исторически музей – Пловдив, Регионален исторически музей – Варна, Регионален исторически музей – Велико Търново, Регионален исторически музей – Русе и Регионален исторически музей – Габрово.

Експозицията представя, както водещите политически фигури в Учредителното събрание, така и по-слабо известни участници в „Събора”, които задават основните начала на Търновската конституция и определят бъдещото държавно устройство. Представени са културни ценности, принадлежали на 14 народни представители – либерали, консерватори и с неопределени политически пристрастия. Сред тях се открояват либералите Петко Славейков, Петко Каравелов, Драган Цанков,  д-р Георги Странски, Иван Кършовски и Сава Илиев.

Посетителите ще могат да видят лични вещи на Петко Славейков – метална перодръжка, девит, ритуална чаша с негови инициали, с която са кръщавани всички членове на многолюдното му семейство, кутийка за енфие, седефена броеница, старинна кутия за цигари, бастунче, кесийка за монети и т. н. Сред вещите на Петко Каравелов са снимка с автограф, свидетелство от Славянското благотворително общество и пунгия, изработена от грубо зебло. Последният експонат има драматична история. Кесията е изработена лично от Каравелов при престоя му в Черната джамия през 1886 г.

Изключително красиви са писалищните принадлежности на Драган Цанков, както и фино изработените лули, които представят собственика си не само като страстен пушач, но и като естет. В експозицията намират място ордените и отличията за участие в Сръбско–турската война на д-р Георги Странски, сабята на Иван Кършовски и указанията на Сава Илиев за провеждането на изборите в Габровско.

В музейната експозиция, консерваторите са представени от д-р Константин Стоилов, Димитър Катранов, Янко Славчев и Величко Христов. Идеологът на отхвърленият „български проект” за конституция д-р Константин Стоилов присъства в изложбата с красива поставка за перодръжки (фигура на котка, която свири на китара) и бастунче от министерския му период, пътна чанта с множество аксесоари, снимки от фронта и неговите пледоарии в Народното събрание. Сред интересните вещи са писалката-печат на Димитър Катранов, личните и служебни печати на Велико Христов и дневника със спомени за Учредителното събрание на Янко Славчев.

От депутатите с неопределена политическа ориентация са представени Марин Дринов и Джорджо Момчев. Последният притежава красиво изработено цигаре от слонова кост, посребрена каничка за кафе, пунгии за монети с неговите инициали, златен часовник и т. н.

В експозицията е отделено внимание на логистиката в Учредителното събрание, свързана с украсата на града и сградата на конака, посрещането на депутатите и тяхното настаняване и хранене. С тази задача е натоварен Димитър Атанасов – секретар на Търновската община. Показани са лични вещи на човека в сянка – пръстен-печат, който се предава на следващите поколения в семейството, кама с кания, изработена с позлата и инкрустации с клетъчен емайл и джобен часовник.

Акцентите в изложбата са бронзовият звънец, гарантира. реда в Събранието и оригиналът на Търновската конституция, която ще гостува във Велико Търново от 15 до 21 април. Оригиналният документ на основния закон на Княжеството се съхранява в Централен държавен архив в София, като национална светиня и сравнително рядко се показва пред публика

Официалното откриване на изложбата „Учредителите. Търново и българската държавност” е в 15,00 ч. на 22 март, а на 20 и 21 април експозицията  ще бъде отворена за безплатни посещения.