Култура

Музеят във Велико Търново търси екскурзовод

Регионален исторически музей-Велико Търново търси  спешно екскурзовод с английски език. Изискванията са кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен – бакалавър/магистър „Английска филология”.

Необходими документи са заявление, автобиография по европейски формат, диплом (с приложение) за придобита образователно-квалификационна степен – оригинал за сверка и копие, както и други документи за придобити квалификации.

Документи се подават в деловодството на Регионален исторически музей – Велико Търново, ул.„Никола Пиколо” № 6.

Телефон за допълнителна информация 0885 105 282