Култура Община

Музеят във Велико Търново търси екскурзоводи

Регионален исторически музей-Велико Търново търси да назначи двама екскурзоводи  – един с немски език и един с английски език.

Изискванията са кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен – бакалавър/магистър. Владеенето на още един език е предимство.

Необходими документи са заявление, автобиография по европейски формат, диплом (с приложение) за придобита образователно-квалификационна степен – оригинал за сверка и копие, както и други документи за придобити квалификации.

Документи се подават в деловодството на Регионален исторически музей – Велико Търново, ул. „Иван Вазов“ 38.

Телефон за допълнителна информация 0885 105 282.