Образование

Мотивационна кампания за активно приобщаване в системата на предучилищното образование

Среща с родители на деца от етнически малцинства се състоя в читалище „Надежда“ във Велико Търново. Срещата беше организирана като мотивационна кампания по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“. Той се реализира от Министерството на образованието и науката в партньорство с Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства. По проекта втора година работи ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ в старата столица. Засилено изучаване на българския език е една от основните задачи на програмата, каза директорът на учебното заведение Даниела Денчева. През периода родителите на децата от малцинствените групи са били освободени от месечна такса. Със средства от бюджета на проекта са закупени множество образователни и занимателни игри, учебни помагала, ушити са костюми за малчуганите, с които те влизат в ролите на приказни герои.

„Основната цел на проекта е навременно, ранно обхващане и образователно приобщаване на деца от уязвими групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация“, обясни мотиваторът Ахмед Куитов.

Проектът е с продължителност 30 месеца и се реализира в цялата страна. Септември и октомври са определени за провеждане на мотивационни кампании. „Идеята е да мотивираме родителите да разберат причината и смисъла децата им да бъдат в детска градина и как това допринася както за тяхното личностно и социално развитие, така и за последващата им реализация било то в кариера или образователна институция“, каза Мария Кирилова. Тя е психолог и работи с просветното министерство по различни проекти. „Мисля, че имаме успех, защото родителите винаги се вдъхновяват от идеята децата им да имат това, което те не са имали. За успеваемост е трудно да говорим, тъй като  може би 30 на сто от хората, които посещават тези компании, имат дългосрочни резултати, но това все пак е много“, коментира Кирилова.

Резултатите за Великотърновска област ще бъдат отчетени в края на месец октомври.