Денят

МОСВ предупреждава за възможни наводнения тази нощ в Стражишко

Министерството на околната среда и водите предупреждава, че в резултат на повишена почвена влажност и интензивни валежи са възможни поройни наводнения тази нощ във водосборите на р. Голяма река над гр. Стражица

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира водни количества тази нощ, утре и в понеделник над средномногогодишните стойности.

Цял ден в община Велико Търново интензивните валежи, които са придружени от гръмотевици, не спират. На всеки 15 минути в контролния център постъпва актуална информация за движението на водите на реките Янтра и Белица, събирана от радарните сензори на трите съвременни устройства, които са част от телеметричната система. Кметовете и кметските наместници са ангажирани с наблюдение на нивата на малките реки и дерета, язовири, както и за активизиране на свлачищни процеси.

От първия ден на юли речните нива във водосбора ще се понижават, като по основната река в средното и долното течение ще има повишения, вследствие на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание, успокояват от МОСВ.