Социални дейности

Морски лагер за хора с увреждания организираха от Сдружение ЗОВ

Морски лагер и еднодневна екскурзия за хора с увреждания, настанени в резидентни услуги във Велико Търново и Горна Оряховица подкрепи Сдружение ЗОВ България през месец юли и август.

17 потребители от два центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост (ЦНСТПЛУИ – източно и западно крило „Габровски”49) се включиха в еднодневна екскурзия до Котел и Жеравна през месец август, а 14 младежи с увреждания от Горна Оряховица (ЦНСТМУ) получиха подкрепа за морски лагер в Крайморие.