Образование

МОН прави защитени още 8 специалности заради недостиг на специалисти

8 са специалностите от професии, за които има очакван недостиг на пазара на труда. Сред тях са машинни техници, машинни оператори, електротехници, електромонтьори, химик технолози, биотехнолози, работници в стъкларското производство, корабоводители, преводачи от и на български жестов език, полиграфисти и др.

Това се посочва в мотивите към проекта на Постановление, с което се предлага актуализиране на Списъка на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2022/2023 година и актуализиране на Списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2022/2023 година, качени за обществено обсъждане.

Те са изготвени с участието на министерства и организации на работодателите в съответствие с разпоредбите на Закона за професионалното образование и обучение.

След актуализацията на списъка защитените специалности са 50. Те са в сферата на машиностроенето, металургията, минното дело, архитектурата, строителството, транспорта, електротехниката и енергетиката, приложните изкуства и др.

Списъкът на защитените от държавата специалности се допълва с две нови. Това са „Локомотиви и вагони“ (професия „Монтьор на железопътна техника“) и „Производство на месо, месни продукти и риба“, (професия „Оператор в хранително-вкусовата промишленост“). „Възобновяеми енергийни източници“ (професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“) пък се добавя към списъка със специалности с очакван недостиг на пазара на труда.

Специалностите „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия“ (професия „Десенатор на текстил“), „Полевъдство“ (професия „Растениевъд“) и „Пчеларство и бубарство“ (професия „Техник-животновъд“) в бъдеще няма да са защитени. Те вече не отговарят на критерия за уникалност по териториален признак, защото се изучават в повече от четири училища В страната.

Промените ще важат за учебната 2022/2023 година.