Денят Община

Монтирана е основата на пешеходния надлез над улица „Магистрална“, движението се възстановява предсрочно

Вече е монтирана основната конструкция на модулите на пешеходния надлез над улица „Магистрална“, която е част от главния път София-Варна във Велико Търново. Това позволява предсрочно пускане на движението, което вече се възстановява и в двете направления – Варна-София и София-Варна.

По план продължават останалите строително-монтажни работи по инфраструктурния обект.

Пешеходният надлез се изгражда по проекта за интегриран градски транспорт, който Община Велико Търново изпълнява по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. С него ще се улесни и облекчи пешеходната връзка на кварталите „Бузлуджа“ и „Зона Б“ с централния булевард „Никола Габровски“, обществените обекти в района на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“, както и със самата болница.

Надлезът ще бъде изцяло покрит, с осветление и осигурен достъп за трудноподвижни лица.