Образование

Монография представя как първолаците развиват медийни компетенции

Монография, посветена на придобиването на  медийни компетенции от първокласниците, издаде главен асистент д-р Евдокия Стефанова от Педагогическия факултет на Великотърновския университет„Св.св.Кирил и Методий“.

Книгата има 17 части, развити в 303 страници. Озаглавена е „Интерактивна система за овладяване на медийни компетенции при взаимодействието „човек-общество“ в първи клас“ и представя резултатите от 2-годишно проучване, проведено сред  217 първокласници в 4  училища- СУ„ Вичо Грънчаров“ в Горна Оряховица, ОУ„ Патриарх Евтимий“ и ОУ„ Димитър Благоев“ във Велико Търново и ОУ „Д-р Петър Берон“ в Дебелец.

В изданието се представят  интерактивния модел и методиката за неговото прилагане, по които е работено с малчуганите по време на изследването. Заложени са игри, кръстословици и занимания, които развиват ключовите компетенции на първолаците.  Книгата е подходяща за учители, студенти, както и за родители, които желаят да се запознаят с темата.

Диана Колева