Община

Мобилни пунктове събират опасни отпадъци за бита в Търново

Община Велико Търново, съвместно с фирма „БалБок Инженеринг” АД, организира мобилни събирателни пунктове за събиране  на следните опасни отпадъци от бита: лекарства с изтекъл срок на годност; живачни термометри и ампули; живак, лакове и бояджийски материали; домакински препарати и химикали; мастила и замърсени опаковки; негодни препарати за растителна защита; излезли от употреба батерии и акумулатори; излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Пунктовете ще бъдат разположени на 5-ти октомври /четвъртък/ на паркинга на микропазар „Бузлуджа“ и на 6-ти октомври /петък/ пред МОЛ – Велико Търново /Паркинга на ул.”Симеон Велики”/. Пунктовете ще работят от 10 ч. до 16 ч. Повече информация търновци могат да получат на тел 062-619-502 или 552.

Системата за събиране на опасни битови отпадъци на „БалБок инженеринг”АД е отличена като „Зелена иновация” за 2014г. Събирането на опасни битови отпадъци е част от реализация на ангажимента, който общината има в изпълнение изискванията на Закон за управление на отпадъците, както и на политиката за насърчаване на устойчивото развитие.