Образование

Много добър 5,05 по български език и литература на оценяването в IV клас

Много добър 5,05  е средната оценка на националното външно оценяване по български език и литература на четвъртокласниците от област Велико Търново. Средният брой точки по предмета е 37,16, съобщи началникът на Регионалното управление на образованието Розалия Личева. В 33 от общо 60 училища в региона, в които се проведе оценяването, учениците имат резултат от над 30 точки, само в едно училище точките са под 15, което означава слаб успех.

По математика средният брой точки е 37,16 или  добър 4,33. По учебния предмет децата в 18 училища имат над 30 точки, а  в 3 – под 15, уточни Личева. 1651 ученици се явиха на теста по български език и литература, а по математика – 1649. С най-високи резултати по двата предмета са възпитаниците на търновските училища „Св. Патриарх Евтимий“, „Бачо Киро“, „Емилиян Станев“ и „Вела Благоева“ и на „Николай Катранов“ в Свищов.

Началникът на РУО припомни, че тази година националното външно оценяване в IV клас се състоя в нов формат. Изпитът по български език и литература включваше диктовка от аудиофайл, работите на учениците бяха проверявани  анонимно в електронна среда с участието на оценители от цялата страна.

„Външното оценяване премина успешно. Предстоят конкретни анализи на индивидуално, училищно и регионално равнище, както и планиране на мерки за преодоляване на констатираните слабости и пропуски“, коментира Розалия Личева.