Образование Съд

Младши съдия представи разделението на властите пред ученици от СУ „Емилиян Станев“

В рамките на един учебен час младши съдия Светослав Иванов от Окръжен съд – Велико Търново представи пред деветокласници от СУ „Емилиян Станев“ разделението на властите според Конституцията на Република България. Срещата на магистрата с учениците бе част от Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ за учебната 2020 – 2021 година. Поредната изнесена лекция пред младежите се проведе в „Час на класа“, при спазване на всички противоепидемични мерки. Младите хора научиха какви са функциите на съдебната власт, каква е структурата на съдебната система и ролята на Висшия съдебен съвет. Учениците решаваха задача за студенти първи курс по Право, която ясно онагледява разделението на властите в една правова държава.

Днешната среща с деветокласниците от СУ „Емилиян Станев“ бе последна от предвидения лекционен курс по образователната програма за тази учебна година. В рамките на четири посещения на магистрати от Окръжен съд – Велико Търново в училището, младежите научиха повече за домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита и правата на жертвите, хулиганските прояви и детското насилие, и възпитателните мерки за деца при противообществени прояви. Пред възпитаниците на учебното заведение бяха представени магистратските професии, като младши съдия и младши прокурор обясниха на достъпен език какво е да си съдия днес в България, каква е работата на прокурора и как се става магистрат. В навечерието на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, ще бъдат наградени авторите на най-добрите творби, участвали в обявения в рамките на програмата конкурс за есе и компютърна презентация на тема „Чистата ми съвест е по-важна от всички присъди“. Крайният срок за подаване на работите е до 29 април включително.

Окръжен съд – Велико Търново участва вече седма поредна година в образователната програма на Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката. В програмата днес са обхванати редица органи на съдебната власт в цялата страна, но ВТОС бе сред пилотните съдилища, които стартираха успешно лекционни курсове още през 2015 година. Основните цели на програмата са свързани с повишаване на правната култура на младите хора и познанията им за ролята и функциите на отделните органи на съдебната власт.