Денят

Младежка банка очаква младежки проекти

Младежка банка – Велико Търново обявява конкурс за кандидатстване с младежки проекти на територията на Община Велико Търново. Те трябва да са насочени към  доброволчески дейности, свързани с подкрепа на деца и лица в риск; спортни дейности; зелени идеи; младежка активност; творчески дейности или дейности, свързани с развитие на клубове по интереси, като извънучилищна дейност.

В конкурса могат да участват младежки организации и/или неформални групи на деца и младежи до 29 г., които живеят, учат или работят в община Велико Търново. Неформална група да се състои от най- малко трима участника, като единият да е пълнолетен. В случай, че тримата участника са непълнолетни, то следва да бъдат подкрепени от пълнолетно лице- техен учител, родител или приятел.

Крайният срок за получаване на проектните предложения е 16 юли, до 17:00 часа. Максималният размер за финансиране е до 500 лева. Формулярът за кандидатстване е публикуван на фейсбук страницата на Сдружение „Академика-245“ и фейсбук страницата на Младежка банка Велико Търново. Консултации във връзка с подготовката на младежките проекти може да получите до 13 юли включително на е-mail: akademika245@gmail.com.

Младежка Банка Велико Търново е екип от млади хора, които управляват собствен фонд за финансиране на младежки проекти. Участниците в Младежка банка организират серия от фондонабирателни инициативи, със 100% от средствата, които са събрани, ще се финансират младежки проекти на деца и младежи в Община Велико Търново. Проект „Младежка банка“ стана възможен благодарение на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ по Програма „Младежка банка“ с финансовата подкрепа на Фондация „Чарлз Стюарт Мот“.