Образование

Младежи предложиха решения на глобални проблеми

Близо 60 ученици от 10, 11 и 12 клас на СУ „Вела Благоева” представиха глобалните проблеми на света, в рамките на открит урок, пред експерти от образователната дирекция на общината и РУО.

Мащабният урок се провежда по инициатива и формат на Уницеф. „Идеята ни бе да се присъединим към глобалния открит урок, който те провеждат и да помислим кои са проблемите пред обществото днес, да популяризираме 17-те глобални цели за устойчиво развитие и да помислим как те могат да бъдат реализирани”, сподели преподавателят Ивалина Климентинова. Тя уточни, че въпросните цели са разписани още през 2015 г. и са част от учебния материал по Георгафия и световна търговия.

Сред проблемите, които не бяха малко, са замърсяването, бедността, здравеопазването и много други, на които учениците предложиха прости, но адекватни мерки за противодействие.

Мероприятието уважи Мира Добрева-Хилтън от Уницеф България, която сподели своите приятни впечатления от търновските младежи. „Лично аз видях много будни млади хора с оригинални идеи и не мисля, че по никакъв начин те отстъпват както на възрастните, така и на останалите младежи по света. Виждам млади хора, които се интересуват от своята общност и това, което се случва около тях, мислят и действат активно – ние заедно, като общество, да решим тези проблеми”, сподели тя.

В края на събитието учениците я поканиха на интервю, записът от което възнамеряват да публикуват в социалните мрежи и в сайта на инициираната от тях Младежка телевизия Велико Търново.