Община Полиция

Министър Калин Стоянов и УС на НСОРБ обсъдиха възможностите за по-тясно взаимодействие

Министърът на вътрешните работи Калин Стоянов и членовете на Управителния и Контролния съвети на НСОРБ обсъдиха възможностите за по-тясно сътрудничество при решаването на проблемите с мигрантския натиск и пътния травматизъм. Министър Стоянов беше гост на заседанието на УС на НСОРБ, което се проведе на 14.03.2024 г. в София.

Там, където има бежански центрове общините активно сътрудничат с органите на реда и са готови да съдействат по-активно, но за целта е необходима добра координация между централната и местната власт, подчерта кметът на Велико Търново и председател на УС на НСОРБ Даниел Панов. Ръководството на Сдружението отправи покана за среща към вътрешния министър, за да обсъдят заедно въпроси, свързани с опазването на обществения ред, превенцията при кризи и предприемането на по-решителни действия за намаляване на пътно-транспортните произшествия и противозаконните прояви.

Сериозен спад на миграционния натиск и наблюдаваната трайна тенденция в това отношение, потвърди отново министър Стоянов и припомни предприетите от ръководството на МВР стъпки – засилване на състава от гранични полицаи на първа линия, активизиране на оперативната работа, активен диалога с турската страна. Работи се изключително и по връщането на нелегални мигранти от България в страните по произход. Той подчерта и предприетите стъпки по отношение на инициативата на МВР за промяна на параграф 16 в Закона за администрацията, с което ще бъде отворена възможността за назначаване на още 1 264 гранични полицаи, щат, който покрива изцяло държавната граница. „По този начин ще спрем практиката на командироване на служителите от вътрешността на страната и те ще могат да изпълняват своите отговорности на територията, на която работят“, подчерта вътрешният министър.

Кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов постави въпроса за обезпечаването на настанените в центрове за бежанци и работата по изясняване на мотивите и причините за напускате на техните държави. Тревога, според него, буди липсата на видима и квалифицирана охрана на бежанските центрове.

Вътрешният министър уточни, че част от бежанските центрове са към Държавната агенция за бежанците, а други – към МВР. Тези, които са на негово подчинение са охраняеми, подчерта министърът и сподели, че се работи за определяне на една структура, която да отговаря за тези центрове и да прилага единни стандарти за охрана и обезпечаване.

Калин Стоянов потвърди поетия ангажимент за осигуряване на полицейско присъствие около шестте центъра на Държавната агенция за бежанците. Той посочи, че до момента са извършвани многократни проверки по места и са издавани препоръки, свързани с охранителната дейност. Предвижда се около 260 служители да бъдат насочени за охрана на шестте центъра към Държавната агенция за бежанците. Според министъра положението в държавата е спокойно и повдигането на темата за мигрантите в общественото пространство е тенденциозно.

Министърът информира, че предстоят работни срещи с кметовете на общини от пограничните райони и поиска съдействието им за поддържането на подходите към границата.

Поетапно започва възстановяването на полицейските управления в общините край границата и на структури на Гранична полиция по територията на цялата сухопътна граница.

До момента са възстатовени управленията в общините Болярово и Годеч. Със заповеди на министъра са възстановени и РПУ в Шабла, Камено, Джебел и Белене. Министърът подчерта активната роля на кметовете за възстановяването на полицейските структури в тези общини.

Променената тенденция по отношение на пътнотранспортния травматизъм бе другата важна тема, която министър Стоянов обсъди с представителите на местната власт. „През изминалата година бяха положени усилия, които доведоха да положителни резултати – видимо засилена контролна дейност, 40 % повишаване на събираемостта от глоби, по-голям брой на бързите производства спрямо водачи, установени да шофират след употреба на алкохол и наркотици, отнемане на автомобили на нарушители“, отчете той и в този смисъл подчерта значителния спад на този тип нарушения.

Един от сериозните проблеми остава връчването на наказателни постановления на провинилите се шофьори. Предстои оборудване на 300 автомобила с постерминали за плащане на наложените глоби. По-активно ще бъде връчването на наказателни постановления на контролно-пропускателните пунктове по границата.

273 камери за контрол на скоростта се очаква да получат органите на реда до края на годината. До няколко месеца и камерите на Тол-системата трябва да бъдат пренастроени за засичане на превишена скорост. Според министъра размерът на санкциите за нарушителите не респектират и поради това не са ефективни.

Министър Стоянов се обърна към кметовете с апел за съдействие по организирането на терени за изграждане на паркинги за конфискуваните автомобили на нарушители.

Кметовете дискутираха с министъра проблема с разпространението на наркотици сред подрастващите, опасността, която представляват изоставени автомобили край пътищата, необходимостта от прецизиране на изискванията за пътната сигнализация и предложението на НСОРБ дейностите по превенция на бедствия и аварии да бъдат по-добре координирани и планирани, което да позволи тяхното финансиране за бъде предвиждано в бюджета за всяка година.

Междуведомствената комисия през тази година ще разполага с ресурс от 130 млн. лв., а само за 2023 г. заявленията от страна на общините надхвърлят 500 млн. лв, сподели министър Стоянов. Той използва възможността отново да обърне внимание на ключовата роля на превенцията при противодействие на престъпленията, включително по отношение на телефонните измами, жертви на които основно стават възрастни хора: „Разговорите с гражданите имат изключително значение за справянето с този проблем“, апелира той към кметовете на общини.