Образование

Министър Вълчев откри Център за природни науки, изследвания и иновации в ПМГ „Васил Друмев“

Център за природни науки, изследвания и иновации откри в ПМГ „Васил Друмев“ министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев. Центърът включва  кабинети по математика, химия, биология, физика и химична лаборатория. Новото учебно звено е създадено с 300 хиляди лева от Националната програма „Изграждане на STEM центрове“ и със 70 хиляди лева от училищния бюджет. В Изследователския център е обособена и лаборатория по роботика, където по иновативна задача, зададена от министър Вълчев, Гимназията и Техническият университет в София ще разработват нови образователни и  тематични учебни програми с цел старата столица да стане център за дигитални иновации и реализация на младите хора.

„В повечето училища материалната база е обновена, но в по-голяма степен отвън, отколкото вътре.  В следващите години акцент трябва да бъде подобряването на кабинетите. По Плана за възстановяване и устойчивост са заложени  средства  за изграждане на STEM центрове в 2000 училища. Към момента одобрените са 260“, каза министър Вълчев..

„Съчетанието на високи технологии и много добре подредена среда дава възможност на нашите ученици да се развиват в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката“, отбеляза училищният директор Ангел Гушев.

На официалното откриване присъстваха зам.-областният управител Детелина Борисова, кметът Даниел Панов, народният представител от 44-ото Народно събрание Милен Михов, директорът на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ Пенка Игнатова, началникът на РУО Розалия Личева.