Култура

Конкурс за финансиране на проекти по повод Българското председателство на съвета на ЕС обяви Министерство на културата

Национален фонд „Култура“ обявява конкурс за финансиране на проекти от Културната програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, съобщава културното министерство. Процедурата ще селектира конкретни инициативи на територията на цялата страна.
Общият размер на средствата възлиза на 1 650 000 лева, като максималният размер на допустимата финансова помощ е не повече от 100 000 лева. Тя следва да покрие не повече от 80 % от общите разходи по проекта, като кандидатите съфинансират не по-малко от 20%. Всички продукти и резултати от проекта трябва да са безплатни и достъпни за обществеността свободно. Срокът за кандидатстване приключва на 25 септември, проектните предложения се подават всеки работен ден от 11.00 до 15:00 ч. в стая 713 на Министерствто. Документите за кандидатстване се депозират на хартиен и електронен носител лично, от упълномощен представител, или чрез куриер, уточняват от ведомството. Програмата цели да представи нашата националната идентичност, като подчертае мястото на България в Европа, чрез нейното наследството, традиции, постижения и таланта. Според министерството, новаторските търсения и творческите идеи на българите могат да  допринесат за културното сътрудничество и диалог на европейско равнище. Повече технически подробности може да намерите на страницата на Национален фонд “Култура”.