Култура

Министерството на културата ще подкрепи и писателите на свободна практика

Министерството на културата ще подкрепи и писателите на свободна практика с изцяло нова програма за подпомагане на творчески проекти в областта на литературата. Целта на програмата е да бъде оказана целева финансова подкрепа на български автори за създаване на нови литературни произведения във всички жанрове на конкурсен принцип и при спазване принципите на равнопоставеност, максимална ефективност, публичност и контрол при разпределение на финансовите средства.

Във връзка с това на интернет страницата на Министерството на културата днес, 24.11.2020 г., бе публикуван за обществено обсъждане Проект на Правила за условията и реда за провеждане на сесия за подпомагане на творчески проекти в областта на литературата.  Можете да се запознаете с проекта тук.

В дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“ се реализират програми в подкрепа на книжния сектор, обществените библиотеки и читалищата. За първи път Министерството на културата разработва програма, която да подкрепя директно творците в областта на литературата.

Припомняме, че през настоящата година Министерството на културата осигури средства за творците на свободна практика и в областта на сценичните и визуалните изкуства. Допълнителните средства по осъществените вече програми бяха свързани и с обявената извънредна ситуация в страната и бяха с цел насърчаване на творческия процес по време на криза. В условията на пандемията от COVID-19 писателите също бяха засегнати от последствията на пандемичната обстановка и това обуслови създаването на тази нова програма в тяхна подкрепа