Култура

Министерството на културата отказа да финансира археологическите проучвания на Никополис ад Иструм

Министерството на културата отказа да финансира археологическите проучвания на Никополис ад Иструм. Ръководителят на екипа Иван Църов е кандидатствал с проект за финансиране на стойност 39 950,00 лв., но проектът не е одобрен, става ясно от публикуваните данни по програмата за подпомагане на теренни проучвания и теренна консервация за 2022 г.

Финансиране от 32 000 лв. е отказано и на археолога от Регионалния исторически музей във Велико Търново Недко Еленски за проучване на раннонеолитното селище Джулюница-Смърдеш – модул III и модул IV.

През този археологически сезон финансиране от по 39 995,00 лв. получават Деян Рабовянов и Мирко Робов от Националния археологически институт с музей при БАН. Рабовянов ще проучва южния сектор на Трапезица, а Робов – източния сектор на хълма.

Средновековения манастир „Успение Богородично“, ранновизантийската базилика и тракийския некропол в кв. „Френк хисар“ в столичния Търновград ще проучва Хитко Вачев. Той ще получи от Министерството на културата 39 000 лв.