Денят

Министерски съвет пуска информационния портал за борба с коронавируса

Министерски съвет пуска информационния портал за борба с коронавируса. То бе представено от Красимир Божанов, директор на Дирекция „Модернизация на администрацията“ към МС. Порталът е koronavirus.bg и стартира днес. Сайтът е създаден безвъзмездно от „Информацинно обслужване“ АД.

Там ще се предоставя навременна и точна официална информация за всички мерки и дейности, предприети от изпълнителната власт, както и издадени документи. Целта е да се  събере информация на едно място, за да се улеснят гражданите и бизнеса.  Сайтът е динамичен и непрекъснато ще се обновява – ежедневно.

В рубриката „Документи“ са поместени консолидирани текстове на заповеди, публикуван е и образец на бланката за преминаване от едно населено място в друго, както и бланката с въпросите, която се попълва от пристигащите в България.

Предвидена е и рубрика за най-често задавани въпроси, като фокусът е върху тълкуване и разясняване на въпроси от общи аспекти. За тази рубрика разчитаме и на обратна връзка от граждани, каза още той. В информационния портал са публикувани и телефонни номера и връзки на държавни институции, за да не се налага потребителят да ги търси по отделни сайтове. Статистиката, представена от Националния оперативен щаб, също е в актуален вид.