Икономика

Минималната работна заплата от днес става 610 лева

Минималната работна заплата става 610 лв. от днес. Размерът й се повишава с 50 лева или с 8,9% в сравнение с 2019 година, реши правителството.

За повишаването на минималната работна заплата на 610 лв. способстват икономическото развитие, устойчивите темпове на ръст на БВП, увеличаване броя на заетите и отчетеното повишаване на средната работна заплата за страната.

Новият размер на минималната работна заплата от 610 лв. ще има благоприятно въздействие върху вътрешното търсене, заетостта и жизненото равнище на най-нискодоходната част от работната сила.

От днес минималната работна часова заплата вече е 3,66 лв.